ក្បែរគេនឹកដល់អូន Lyrics

ឆាយ​​ ឆាន់នី

I- បិទនេត្រានៅក្នុងខួរក្បាល ចាប់ផ្ដើមច្របូកច្របល់ គិតមិនយល់វង្វេងវិលវល់ និងរឿងដែលកន្លងហួស នឹកដល់សង្សារចាស់ មិនគួរសោះខ្ញុំទុកគេចោល តែពេលនេះសូម្បីស្រមោល ក៏មិនបានឃើញគេទៀតដែរ

II- ពេលមានអូនធ្វើបាបចិត្តស្ងួន ឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃ មិនខ្វល់អ្វីលួចមានអ្នកថ្មី រហូតដកខ្លួនលេងបាន មានតែសុំអូនបែក ព្រោះមិនចង់ឲ្យគេឈឺផ្សារ ទោះឃើញអូនស្រក់ទឹកនេត្រា ក៏បងនៅតែចាកចេញទៅ

III- ចង់សុំទោសនួនល្អង សុំទោសស្ងួនជាលើកចុងក្រោយ អតីតហួសអស់ហើយ តែខួរក្បាលនេះនៅតែចាំ ចេញធ្វើមនុស្សស្មោះ តែអតីតនៅជាប់ដាន កម្មពៀរទាំងប៉ុន្មានធ្លាក់លើខ្ញុំចុះ។

ច្រៀងឡើងវិញ II, III.

0 thoughts on “ក្បែរគេនឹកដល់អូន Lyrics”

  1. Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *